Google analitika - Or#ideje

Zašto je analitika važna i čemu doprinosi? 

 
Jedan od poslovnih kanona glasi- Ulagati novac isključivo tamo gde ste sigurni da će vam se uloženo vratiti. Ako niste zagovornici poistovećivanja reskiranja i profitiranja - praćenje analitike ima važnu ulogu u vašem svakodnevnom poslovanju. Ako ne merite konverzije ili učinak kompletna marketinška aktivnost neće imati smisla.

 

Prodaja putem interneta bez podešenih merenja konverzija izgledaće kao traženje izgubljenih ključeva u potpunom mraku. Vaš prekidač za svetlo u ovom slučaju je Google analitika. Ona će vam ukazati na to kakva je vaša prodaja na dnevnom, mesečnom i kvartalnom nivou. Na taj način ćete pomno pratiti tokove sopstvenog novca - gde ste napravili adekvatan izbor pri ulaganju i šta vam donosi zaradu, a gde vam novac biva „progutan".

 

Google Analytics je oruđe od neizmerne važnosti za svaku firmu - ona može biti vaša kasica u kojoj ćete uštedeti za marketinški budžet.

Takođe - njeno ispravno čitanje i automatsko reagovanje na rezultate - u stanju je da vam poveća zaradu nebrojano puta.