Email kampanje - Or#ideje

Internet poštansko sanduče i dalje je jedno od najefikasnijih sredstava za on-line reklamiranje. Mnogi uspešni i moderni poslovi danas počivaju upravo na ovakvom vidu marketinga. 

Postoje oni koji nemaju ni svoj sajt, a na godišnjem nivou profit broje u milionima. Koliko god vam čudnovato i nestvarno zvučalo- njihov način zarade je jedino mailing lista vođena prema unapred definisanim pravilima. 

Adekvatno kreirana kampanja najbitnija je stavka e-mail marketinga.  

Najpre treba prikupiti e-mail bazu, osmisliti dizajn šablona i ustanoviti opšte tehničke uslove.

Agenda e-mail reklame nadalje podrazumeva: 


Cilj kampanje- šta tačno želite da postignete/jasno definisani učinci


Benefit – šta nudite kao stimulans svojim klijentima (gratis edukacije,popusti, akcije,itd.). U većini slučajeva benefit je ključan za uspeh kampanje.

Vreme  kampanje – definisanje vremenskog roka trajanja kampanje kako bi potencijalni kupci uspeli da obezbede sve što im je potrebno za kupovinu, ali ne i previše dugo kako bi znali da moraju brzo da reaguju. Ipak, klijenti ne smeju imati utisak „neograničenog vremena" kako bi znali da moraju brzo da reaguju. Takođe, kako bi se razumela podrobno priroda oglasa- naglasite potencijalnim kupcima da je reč o VIKEND akciji, ako je FIRST MINUTE PONUDA do kad traje itd.

Sadržaj poruke – izdvojite iz ponude najatraktivnije, ostavite link ka stranici na vašem sajtu gde ste takođe izdvojili akcijsku ponudu.

Dobro kombinovanje društvenih mreža i email kampanje – donosi mnogo bolje rezultate, a i na indirektan način pozivate potencijalne kupce da se priključe vašoj grupu na nekoj od društvenih mreža. Samo ne budite ''providni''  :)