dr Sanja Rolović - Or#ideje
dr Sanja Rolović

dr Sanja Rolović

Sa preko 30 godina kliničke prakse, dr Jelisaveta Sanja Rolović, nudi psihoterapiju i konsultacije za pojedince, parove i porodice.


Živeći i radeći kako u Beogradu, tako i u Njujorku (poslednjih 28 godina), stekla je veliko iskustvo u kliničkoj psihologiji, u predavanju, superviziji i javnim nastupima i obraćanjima.


Ona kaže o sebi:"Sa dubokim korenima u obe zemlje, moj profesionalni i privatni život se svodi na interakciju više jezika i kultura. Pomažem ljudima sa raznim poteškoćama u životu. Kako sam i sama bila imigrant, posebno sam se posvetila temi tranzicije ljudi iz jedne u drugu kulturu. Takođe se bavim problemom kompleksne traume, nasilja u porodici i seksualnim zlostavljanjem dece i odraslih."


 

 

 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović
 • dr Sanja Rolović