Deljenje pristupa vašim Facebook Ads nalozima i Google analitici Orhideje agencija

Deljenje pristupa vašim Facebook Ads nalozima i Google analitici

14.08.2018.
Podelite:
Deljenje pristupa vašim Facebook Ads nalozima i Google analitici

Prvo podesite i delite pristup nalogu za Facebook Business Manager i Facebook oglase

Facebook oglasi su najkomplikovaniji za podešavanja zbog mnogih mogućih kombinacija pri toj aktivnosti.

Postoje dve vrste Facebook naloga: oni koji su u vlasništvu vašeg ličnog profila i oni koji su u vlasništvu Account Manager-a. Vi možete da koristite oba, ali je preporuka ukoliko sarađujete sa nekim klijentima da koristite njihove Account Manager.

Razlog tome je zato što svaki Facebook Ads nalog ima samo jedan piksel.
Piksel je alat uz čiju pomoć kreirate željenu / prilagođenu publiku. Svaki klijent će imati svoju jedinstvenu prilagođenu publiku, tako da moraju imati svoj piksel i samim tim sopstveni Facebook Ads račun. Klijenti mogu staviti svoje podatke o kreditnoj kartici na svoj Facebook Ads račun, tako da plaćaju Facebook - u direktno za trošak oglasa - vi ne morate biti posrednik.

U dobroj većina slučajeva, trebate da klijentu otvorite novi oglasni nalog u Business Manager-u koji je u vlasništvu samog Business Manager-a, a ne neke osobe, odnosno privatnog profila.

Podešavanje i deljenje naloga za Google analitiku

Google analitika ima tri nivoa: Acount (posao), Property (web lokacija) i View (podaci).

Nivo Property je web lokacija koja se prati. Nivo View je filter kroz koji se podaci pokreću. Nivo Acount, je najviši nivo.

Da biste podesili svoje klijente tako da imaju potpunu kontrolu nad sopstvenim podacima, uverite se da svaki klijent ima svoj sopstveni nalog Google analitike, umesto da kreira podnaloge za svaku stranicu klijenta pod vašim nalogom.

Klijenti često završave sa više naloga Google analitike, ponekad čak i sa više kodova za praćenje njihove web lokaciji. Prilikom preuzimanja novog klijenta, odvojte vremena da potvrdite da li postoji njihov nalog.